Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné

 

Navigácia

test

Prihláška do ŠKD

Navigácia

  Prihláška doSKD

  Náučný chodník

  Ďakovný list

  p. Vonšák - živnostník
  - za pomoc a iniciatívny prístup pri budovaní oddychovej zóny

  firma STAVOR - p. Konkoľ Vladimír
  - za dodávku drevného materiálu

  firma Luko - p. Koleň Ľuboš
  - za dodávku farby na lavíčky a značky náučného poznávacieho chodníka

  p. Michlík Florián
  - úprava striešok nad Info panelmi

  Stolárstvo - p. Tibor Murín
  - lavičky pri morovom cintoríne

  Kovo výroba - p. Fafejta Jozef
  - za nosné betónové konštrukcie na lavičky

  Lesor Mútne -  Ing. Peter Durčák
  - za sadenice a finančnú pomoc

  Mgr. Miroslav Demko
  - za lektorskú činnosť (SOUS - ornit. spoločnosť)

  p. Klimčík Milan, p. Mrekaj Viktor, p. Šustek Jozef
  - za pomoc pri budovaní oddychovej zóny

  Vedeniu ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka Zákamenné - Mgr. Revaj Emil
  - za pomoc pri budovaní náučného chodníka

  Obecný úrad Zákamenné
  - za  pomoc pri zabezpečení údržby a materiálu

  Odštepný lesný závod - Ing. Kondela
  - za pomoc pri dodávke dreva a za finančnú pomoc

  Mgr. Šalatová Marta
  - za tvorbu návrhov info panelov, brožúry a digitálne spracovanie činnosti

  Pedagogickým zamestnancom školy
  - za aktívnu pomoc pri tvorbe a metodike náučného chodníka