Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné

 

Navigácia

test

Prihláška do ŠKD

Navigácia

  Prihláška doSKD

  Školský časopis

  REDAKČNÁ RADA

   

  Časopis Do pohody

  Funguje na našej škole už 10. rok. Prvé číslo vyšlo v októbri šk. roku 2007/2008.

  Redakčná rada v školskom roku 2017/2018:  

  šéfredaktor- ANETKA  SIVČÁKOVÁ

  zástupca šéfredaktora LUCKA IGLÁROVÁ

  redaktori

  ALENKA VLČÁKOVÁ

  AGÁTKA SIVČÁKOVÁ

  ADAM VEČEREK

  ANDREJ SMOLÁR

  NATÁLKA KOVAĽOVÁ

  NATÁLKA FLORKOVÁ

   

  zodpovedná  - Mgr. Oľga Vojtaššáková