Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné

 

Navigácia

test

Prihláška do ŠKD

Navigácia

  Prihláška doSKD

  Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné 967

  Vitajte na našej stránke

  MATERSKÁ ŠKOLA - ORAVICE

  KONTAKT:  Buckulčíková Ľudmila  ZRŠ pre MŠ
                      Mobil:  0908 945 260
                      Mail: msoravice@zoznam.sk

   

  Oficiálna stránka bola presunutá na novú doménu:

  http://www.zakamensky-skolkar.wbl.sk

   

   

   

  MATERSKÁ ŠKOLA - ORAVICE

   

  Nový a modernejší priestor pre deti

  Deti sú najcennejším darom a my dospelí si stále viac uvedomujeme význam prostredia pri formovaní a zdravom vývine detskej osobnosti. Záleží iba na nás, aké prostredie im ponúkneme, ako dokážeme stimulovať ich všestranný vývin, ako vieme prispievať k celkovej pohode prostredia, v ktorom žijú. Materská škola- Oravice svojím priestorovým riešením poskytuje dostatok priestoru pre hru , učenie, pohybové aktivity, relax, odpočinok, záujmovo umeleckú činnosť pre deti aj rodičov. Variabilita detského nábytku vytvára z každej herne osobitné detské kútiky, kde si deti nájdu dostatok priestoru pre hry aj jednoduché práce. Všetky miestnosti, kde sa združujú deti sú vhodne ladené farebnosťou stien, podláh, nábytku hračiek a doplnkov. Pri ich výbere bolo prihliadané na dodržanie nie len estetického, ale aj zdravotného a bezpečnostného hľadiska. Klavír umiestnený v rohu 3.triedy priam navádza na príjemné chvíle s hudbou. V 2. triede predškolákov sa nachádzajú počítače pre deti, kde získavajú základy informatiky.  Veríme, že týmto novým, modernejším priestorom pre deti prispejeme k zdravému vývinu detí, k spontánnemu učeniu, ku kvalitnej príprave predškolákov na vstup do ZŠ a k radostnej stabilnej atmosfére pod dozorom kvalifikovaného personálu.