Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné

 

Navigácia

test

Prihláška do ŠKD

Navigácia

  Prihláška doSKD

  Správa za školský rok

  Správa

  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

  Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

  § 2. ods. 1 a

  Základné identifikačné údaje

  Názov školyZákladná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné 967
  Adresa školyZákamenné 967
  Telefón+421 x 559 2320
  E-mailskola@zszakamenne.sk
  WWW stránkazszakamenne.edupage.org
  Zriaďovateľ 

  Vedúci zamestnanci školy

   Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
  RiaditeľMgr. Pavol Demko   
  ZRŠ    
  ZRŠ    
  ZRŠ    

  Rada školy

   Titl., priezvisko, menoKontakt
  predseda  
  pedagogickí zamestnanci  
  ostatní zamestnanci  
  zástupcovia rodičov  
  zástupca zriaďovateľa  
  iní  

  Poradné orgány školy

  Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

  § 2. ods. 1 b

  Údaje o počte žiakov

  Počet žiakov školy: 951

  Počet tried: 39

  Podrobnejšie informácie:
  Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
  počet tried44434343332
  počet žiakov907183698379807771703
  z toho ŠVVP222610101213865
  z toho v ŠKD3014151     60

  § 2. ods. 1 c

  Zapísaní žiaci ZŠ

  Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: súčet / počet dievčat Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2018
   Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
  Počet žiakov       

  § 2. ods. 1 d

  Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

   Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
  prihlásení        
  prijatí        
  % úspešnosti        

  § 2. ods. 1 e

  Klasifikácia tried

  TriedaANJBIOCvMCvSJDEJDRVENVFYZGEGHUVHPVCHEIFVINFKAJ
  MŠ_Om               
  MŠ_Op               
  MŠ_Os               
  MŠ_Um               
  MŠ_Up               
  MŠ_Us               
  Špeciálna trieda 2,33  2  21,331 1,51,2  
  I.A         1     
  I.B         1     
  I.C         1     
  I.D         1     
  II.A         1     
  II.B         1     
  II.C         1     
  II.D         1     
  III.A1,25        1   1 
  III.B1,05        1   1 
  III.C1,18        1   1 
  III.D1,35        1   1 
  IV.B1,3        1  1  
  IV.C1,33        1,1  1  
  IV.D1,3        1,04  1  
  V.A1,772,05  2,09   2,231,14   1 
  V.B1,422,16  2,26   2,321,21   1,21 
  V.C1,952,7  2,45   2,81,3   1,05 
  V.D2,292,76  2,57   2,241,1   1,1 
  VI.A1,842,52  2,52  2,082,881,08   1,04 
  VI.B2,192,44  2,7  2,223,151,07   1,04 
  VI.C2,112,67  2,63  2,32,631,11   1 
  VII.A1,892,53  2,211,45 1,892,051 1,26   
  VII.B1,952,45  2,231,67 1,952,091 1,23   
  VII.C1,742,58  2,211,5 1,9521 1,63   
  VII.D2,52,45  2,71,3 2,052,41 1,45   
  VIII.A2,152,85  2,35  2,542,27  1,88 1,08 
  VIII.B22,84  1,96  32,32  2,24 1,12 
  VIII.C1,962,8  2,16  2,62,12  2,04 1 
  IX.A2,172,72,482,352,13  2,872,57  1,52   
  IX.B2,482,812,522,332,62  2,952,43  1,71   
  IX.C22,462,211,962,54  2,672  1,29   

  TriedaLDČMATNAVNBV2NJNŠPOBNOBVOBSPSPPRVPVCPRDPDAPVO
  MŠ_Om               
  MŠ_Op               
  MŠ_Os               
  MŠ_Um               
  MŠ_Up               
  MŠ_Us               
  Špeciálna trieda 1,6 1,8  1,33    1,2   
  I.A 1 1          1
  I.B 1,17 1          1
  I.C 1,27 1          1
  I.D 1,18 1          1
  II.A 1,33 1          1
  II.B 1,33 1          1,33
  II.C 1,25 1          1
  II.D 1,79 1          1,29
  III.A 1,45 1       1 1,35 
  III.B 1,8 1       1 1,65 
  III.C 2,09 1       1 1,36 
  III.D 1,65 1       1 1,15 
  IV.B 1,52 1       1 1,61 
  IV.C 1,67 1,05       1 1,67 
  IV.D 1,61 1,04       1 1,39 
  V.A 2,32 1,27           
  V.B 2,26 1,37           
  V.C 2,45 1,25           
  V.D 2,62 1,24           
  VI.A 2,88 1,2  1        
  VI.B 2,89 1,3  1        
  VI.C 2,85 1,37  1,04        
  VII.A 2 1,11211        
  VII.B 2,14 1,232,2511,05        
  VII.C 2,21 1,161,8511,16        
  VII.D 2,8 1,15211,05        
  VIII.A 2,38 1,311,75 1,19        
  VIII.B 2,28 1,42,07 1,2        
  VIII.C 2,08 1,361,33 1,16        
  IX.A 2,7 11,91 1        
  IX.B 2,67 12,21 1        
  IX.C 2,17 11,29 1        

  TriedaRozvíjanie grafomotorických zručnosti a výtvarná výchovaRKS2RJRYSSLYSJLSVYSprSEESVTŠPDTEHTHDTSVTEV
  MŠ_Om               
  MŠ_Op               
  MŠ_Os               
  MŠ_Um               
  MŠ_Up               
  MŠ_Us               
  Špeciálna trieda     2,8 11    1 
  I.A     1,05 1     1 
  I.B     1,22 1     1 
  I.C     1,32 1     1 
  I.D     1,32 1     1 
  II.A     1,5 1     1 
  II.B     1,44 1     1 
  II.C     1,2 1     1 
  II.D     1,71 1     1 
  III.A     1,7 1     1 
  III.B     1,75 1     1 
  III.C     1,91 1,09     1 
  III.D     1,65 1     1 
  IV.B     1,52 1      1
  IV.C     1,81 1      1
  IV.D     1,78 1      1
  V.A     2,45 1    11 
  V.B     2,37 1    11 
  V.C     2,5 1    11 
  V.D     2,76 1    11 
  VI.A     2,32 1,04    11 
  VI.B     2,59 1    11 
  VI.C     2,52 1    11 
  VII.A  1,5  2,26 1    1,051 
  VII.B  1  2,36 1    1,231 
  VII.C  1,25  2,37 1    11 
  VII.D  1  2,7 1    1,11 
  VIII.A  1,6  2,38 1,081,69    1 
  VIII.B  1,7  2,44 11,54    1 
  VIII.C  1,32  2,24 1,041,32    1 
  IX.A  1,42  2,7 1,041   1,481 
  IX.B  1,71  2,86 1,051   1,761 
  IX.C  1,4  2,33 11   1,421 

  TriedaVEUVLAVUMVYVZEMZmyslová výchova a základdy matematických predstáv
  MŠ_Om      
  MŠ_Op      
  MŠ_Os      
  MŠ_Um      
  MŠ_Up      
  MŠ_Us      
  Špeciálna trieda 2,5 1  
  I.A   1  
  I.B   1  
  I.C   1  
  I.D   1  
  II.A   1  
  II.B   1  
  II.C   1  
  II.D   1  
  III.A 1,2 1  
  III.B 1,25 1  
  III.C 1,5 1  
  III.D 1,35 1  
  IV.B 1,39 1  
  IV.C 1,33 1  
  IV.D 1,35 1  
  V.A   1  
  V.B   1  
  V.C   1  
  V.D   1  
  VI.A   1  
  VI.B   1  
  VI.C   1  
  VII.A   1  
  VII.B   1  
  VII.C   1  
  VII.D   1  
  VIII.A  1,04   
  VIII.B  1   
  VIII.C  1   
  IX.A  1   
  IX.B  1   
  IX.C  1   

  Prospech žiakov

  TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
  MŠ_Om230065
  MŠ_Op330033
  MŠ_Os160024
  MŠ_Um170038
  MŠ_Up510051
  MŠ_Us220035
  Špeciálna trieda5500
  I.A222200
  I.B232300
  I.C232300
  I.D222200
  II.A181800
  II.B181800
  II.C202000
  II.D141400
  III.A212100
  III.B202000
  III.C222200
  III.D202000
  IV.B232300
  IV.C212100
  IV.D232300
  V.A222200
  V.B191900
  V.C202000
  V.D212100
  VI.A252500
  VI.B272700
  VI.C272700
  VII.A191900
  VII.B222200
  VII.C191900
  VII.D202000
  VIII.A262600
  VIII.B252500
  VIII.C252500
  IX.A232300
  IX.B212100
  IX.C242400

  Dochádzka žiakov

  TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
  MŠ_Om2300,0000,0000,00
  MŠ_Op3300,0000,0000,00
  MŠ_Os1600,0000,0000,00
  MŠ_Um1700,0000,0000,00
  MŠ_Up5100,0000,0000,00
  MŠ_Us2200,0000,0000,00
  Špeciálna trieda526152,2026152,2000,00
  I.A2252824,0052824,0000,00
  I.B2363727,7063727,7000,00
  I.C2376034,5576034,5500,00
  I.D22102146,41102146,4100,00
  II.A1829916,6129916,6100,00
  II.B1830717,0630717,0600,00
  II.C2066433,2066433,2000,00
  II.D1453738,3653738,3600,00
  III.A2196348,1596348,1500,00
  III.B2078739,3578739,3500,00
  III.C22100945,86100945,8600,00
  III.D20128964,45128964,4500,00
  IV.B2374232,2674232,2600,00
  IV.C21102548,81102548,8100,00
  IV.D23113250,22113250,2200,00
  V.A22117653,45117653,4500,00
  V.B1982243,2682243,2600,00
  V.C20163181,55162681,3050,25
  V.D21148170,52148170,5200,00
  VI.A25170268,08170268,0800,00
  VI.B27180366,78180366,7800,00
  VI.C27204377,04204377,0400,00
  VII.A1990347,5390347,5300,00
  VII.B22128258,27128258,2700,00
  VII.C19147677,68147677,6800,00
  VII.D20136468,20136468,2000,00
  VIII.A26201377,42201377,4200,00
  VIII.B25223489,36223289,2820,08
  VIII.C25162665,04160564,20210,84
  IX.A232706117,652684116,70220,96
  IX.B212105100,24205197,67542,57
  IX.C242910121,252910121,2500,00

  Výsledky externých meraní

  NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
  Monitor SJL   
  Monitor MAT   

  § 2. ods. 1 f

  Odbory a učebné plány

  Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
  Počet tried v ročníku44434343332
  šport.prípava          
  Matematika 5.-9.          
  Cudzie jazyky 1.-9.          
  Cudzie jazyky 3.-9.          
  Cudzie jazyky 5.-9.          
  Výtvarná výchova 1.-9.          
  Hudobná výchova 1.-9.          
  Technická výchova 5.-9.          
  Variant1.,2.,3.          
  Iné ( uveďte )          

  Nepovinné predmety

  PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne

  Rozširujúce hodiny

  Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni

  Štruktúra tried

   Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
  Nultého ročníka   
  Prvého ročníka   
  Bežných tried   
  Špeciálnych tried   
  Pre nadaných   
  Spolu   

  § 2. ods. 1 g

  Zamestnanci

  Pracovný pomer
  Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
  TPP    
  DPP    
  Znížený úväzok    
  ZPS    
  Na dohodu    

  Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

  početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
  učiteľov   
  vychovávateľov   
  asistentov učiteľa   
  spolu   

  Predmety vyučované nekvalifikovane

  TriedaPredmetPočet hodín týždenne

  § 2. ods. 1 h

  Vzdelávanie zamestnancov

  Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
  1.kvalifikačná skúška  
  2.kvalifikačná skúška  
  štúdium školského manažmentu  
  špecializačné inovačné štúdium  
  špecializačné kvalifikačné  
  postgraduálne  
  doplňujúce pedagogické  
  vysokoškolské pedagogické  
  vysokoškolské nepedagogické  

  § 2. ods. 1 i

  Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

  Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

  Aktivity a prezentácia na verejnosti

  Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

  § 2. ods. 1 j

  Projekty

  Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

  A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2017/2018 boli školou vypracované projekty:

  § 2. ods. 1 k

  Výsledky inšpekčnej činnosti

  Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

  Druh inšpekcie:

  Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2017/2018, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

  - veľmi dobrá

  - dobrá

  - priemerná

  - málo vyhovujúca

  - nevyhovujúca

  - kľúčové pozitívne stránky školy

  - oblasti vyžadujúce zlepšenie

  § 2. ods. 1 l

  Materiálno-technické podmienky

  V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

  - priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

  - zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

  - stručnú analýzu súčasného stavu

  - potreby a pripravované plány

  § 2. ods. 1 m

  Finančné a hmotné zabezpečenie

  1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

  ...

  2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

  ...

  3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

  ...

  4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

  ...

  5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

  ...

  § 2. ods. 1 o

  Úspechy a nedostatky

  Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

  Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

  Návrh opatrení:

  § 2. ods. 2 b

  Voľnočasové aktivity

  Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
  Agro - enviromentálny22 RNDr. Jozef Murín
  Bedminton BK Levy - žiaci14  
  Cykloturistický53 Mgr. Eva Belicajová
  Doučovanie z MAT 6.-7. ročník20 RNDr. Eva Dendysová
  Fitness a kulturistika40 Mgr. Marek Madleňák
  Florbal dievčatá 5.-9. ročník26 Mgr. Peter Klimčík
  Florbal chlapci 5.-7. ročník36 Mgr. Peter Klimčík
  Florbal chlapci 8.-9. ročník30 Mgr. Peter Klimčík
  Florbal I. stupeň - prípravka25 PaedDr. Ján Kocúr
  Futbal prípravka 1.- 5. ročník20 PaedDr. Ján Kocúr
  Futbal st. a ml. žiaci12  
  Gymnastika63  
  Lektorský30 PaedDr. Janka Polťáková
  MAXIMUM18 Mgr. Mária Koklesová
  Mixáčik66 Mgr. Mária Jašková
  Parkour - chlapci64  
  Streľba zo vzduchovky, biatlonová streľba12 Mgr. Adriana Smarkoňová
  Svet okolo nás16 Mgr. Veronika Murínová
  Šach 28 PaedDr. Ján Kocúr
  Školský klub detí60 Viktória Dibdiaková
  Tanečný - Ústredie37 Mgr. Zdena Klačanská
  Tvorivá dielňa51 Viktória Dibdiaková
  Volejbal-Kovaľová16 Mgr. Ivana Kovaľová
  Volejbal-Madleňák21 Mgr. Marek Madleňák
  Vybíjaná 5.-7. ročník14 Anna Sekerášová

  Záver

  Vypracoval: Mgr. Pavol Demko

  V Zákamennom, 11. decembra 2018

  Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: