Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné

 

Navigácia

test

Prihláška do ŠKD

Navigácia

  Prihláška doSKD

  Kontakt

  Meno školy: Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné
  Email školy: skola@zszakamenne.sk
  Telefón: +421 43 55 92 320

  Riaditeľ školy - 0905 793 731
  Mgr. Pavol Demko
  riaditel@zszakamenne.sk

  Sekretariát - 0908 855 113
  skola@zszakamenne.sk

  ZRŠ pre I. stupeň - 0918 941 979
  Mgr. Ivana Florková
  zrs1@zszakamenne.sk

  ZRŠ pre II. stupeň - 0948 252 756
  Mgr. Ivana Čičová
  zrs2@zszakamenne.sk

  ZRŠ pre MŠ Oravice- 0908 945260
  Mgr. Ľudmila Buckulčíková
  mszakamenne@gmail.com

  MŠ Ústredie- 0908 945 259

  ZŠS (jedáleň) - 0907 656 591 (prihlasovanie/odhlasovanie obedov)
  Adresa školy: Zákamenné 967
  029 56 Zákamenné
  IČO: 36140783
  DIČ: 2021390822
  Bankové účty:: Úhrada stravy v ŠJ:
  SK92 5600 0000 0040 4136 2006

  Úhrada školného v materskej škole:
  SK75 5600 0000 0040 4136 9005